[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]

تجزیه، تحلیل و شناخت ۵ مهارت مهم و اصلی در رابطه با رفتار حرفه ای مدیران:

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]

میتوان موضوع مهارت فردی را به عنوان یک گل تصور کنیم و هر فرد را همانند یک گلدان پس اگر گل ها با هماهنگی در کنار یکدیگر قرار نگیرند مطمئنا باعث زیبایی فردی نخواهند شد، همچنین برای کسب مهارت های بیشتر هر فرد نیاز به رشد شخصی و ذهنی دارد. همچنین رشد شخصی و ذهنی با رشد و افزایش توانایی های شغلی نیز همراه است.[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]

این موضوع را میتوان اینطور بیان کرد که تمایز افراد از طریق مهارت هایشان صورت میگیرد. و در دنیای امروز یک فرد ماهر در صنعت خود له جای اینکه از رنگ های موجود استفاده کند، رنگ جدیدی را در صنعت خود به وجود میاورد. باید این موضوع را نیز مدنظر داشت که نمیتوان تک بعدی عمل کرد یعنی تنها داشتن یک مهارت کافی نیست.[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]

استقلال داشتن یعنی بتوانیم در کسب و کار، صنعت و حرفه ی خود مستقل عمل کنیم. کپی کردن از رفتار و نحوه ی تصمیم گیری از دیگران در فرد باعث ایجاد تمایز و رفتار حرفه ای نمیشود.